11-12 березня у Києві було проведено Форум по сталому фінансуванню у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, організатори The Greenpact.

Більшість питань, розглянутих на форумі, стосувались фінансових передумов побудови циркулярної економіки та досягнення кліматичної нейтральності у найближчому майбутньому через механізми фінансування проектів низьковуглецевого розвитку,  енергоефективності, у розвиток виробництва енергії з відновлюваних джерел. 

Окремо обговорювались «зелені облігації» – боргові інструменти для залучення коштів на проекти розвитку відновлювальної енергетики, енергоефективності та екологічно чистого транспорту та зелені корпоративні політики Укргазбанку, Procredit банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC). 

Фото: Олег Гриценко

У роботі форуму взяли участь Світлана Романко керуюча директорка 350.org у регіоні СЄКЦА та Юлія Пашковська спеціалістка із ведення кампаній 350.org у регіоні СЄКЦА. 

Керуюча директорка у 350 у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Світлана Романко поділилась успішними практиками партнерств з органами місцевого самоврядування та національними громадськими організаціями, зазначивши, що за два роки спільної роботи вдалось розпочати трансформації локальних зелених політик по переходу на 100% енергії з відновлюваних джерел не тільки як візію, але і як частину зміни соціальної, правової, політичної, економічної парадигм з конкретними результатами.

Фото: Олег Гриценко

Основні тези виступу : 

  • Економічно складно реалізовувати сталі кліматичні та енергетичні рішення, бо банки продовжують щедро фінансувати видобування викопного палива. Наприклад, з 2016 по першу половину 2019 року 33 банками світу було профінансовано нафтогазові, вугледобувні, трекінгові та компанії по будівництву та обслуговуванню трубопроводів на загальну суму 713,3 млрд долл. Найбільше вкладаються у брудне паливо банки США, Китаю та Японії, з них лідером є JP Morgan Chase (75 млрд долл. у буріння в Арктиці та фрекінг). 
  • Кліматичні ризики визначають майбутнє і несуть не тільки невизначеність і непередбачуваність, а ще й перерозподіл капіталів і прибутків економік. Як і їх видатків.
  • У нашому регіоні питання банківського кредитування проектів із викопної енергетики є маловивченим та дані про таке фінансування часто не є відкритими, частково тому, що кредитування за рахунок приватних коштів комерційних банків. 
  • Найбільш поширені тактики, які громадські рухи використовують на глобальному рівні є переговори із відповідними банківськими установами, тиск шляхом масових акцій, медіа вплив на репутацію бренду (brand jamming), робота зі споживачами банківських послуг, робота з урядами та центральними банками по прийняттю амбітних стратегій відповідних державних політик.  
  • Соціальна зміна твориться людьми, які є корінням, але і вирішенням кліматичної кризи одночасно. Ми вбачаємо великий сенс у програмах локального кліматичного лідерства, провели їх за 2 роки у 20 містах України, щоб підтримати локальні ініціативи та малі організації, що часто є рушійною силою не тільки місцевих, але й глобальних політичних рішень. 
  • Перехід міст на 100% ВДЕ до 2050 року за неповних два роки спільної громадської роботи (2018-2020) здійснив квантовий стрибок від ідеалістичної та надихаючої ідеальної візії до конкретних змін у законодавстві та у місцевих громадах. І це наслідок сили партнерства. Ініціатива по переходу міст на 100% енергії з відновлюваних джерел стане фінансово більш реалістичною завдяки тому, що в Концепції зеленого енергетичного переходу зазначено відповідне зобов’язання держави стимулювати перехід на 100%ВДЕ. Тепер очікуємо План заходів по реалізації даної Концепції, хоча амбітність національних цілей у Концепції треба посилити. 
  • Сценарій переходу Житомира на 100% ВДЕ розроблено та презентовано науковцями Інституту економіки та прогнозування НАН України і згідно нього перехід може відбуватися так:
  1. 50% виробництво електроенергії з ВДЕ + 50% імпорт «зеленої» е/е 
  2. Обсяги виробництва е/е з ВДЕ не менше загального споживання е/е і чистий імпорт е/е дорівнює нулю.