Друга стратегічно-моделююча сесія в рамках циклу дослідження стратегічних можливостей «Енергетика України 2050». Питання створення нової архітектури української енергетики та розробки стратегії її побудови стає дедалі гострішим. Вже сьогодні нам необхідно зрозуміти та чітко визначити модель та структуру української енергетики, яка забезпечить сталий розвиток країни після виведення з експлуатації вкрай застарілих теплових та атомних потужностей генерації.

Під час першої стратегічної моделюючої сесії в якій взяло участь понад 30 експертів – представників операторів енергоринку, фінансів, державних органів, громадськості та медіа, було окреслено головний перелік питань:

Яка буде структура генерації після виведення з експлуатації застарілих теплових та атомних потужностей? Як подолати поточну невизначеність енергоринку та залучити інвесторів у її модернізацію? Як побудувати діалог з розбудови енергоринку між ринком, громадськістю та владою? І найголовніше питання, про яке казали усі експерти: Якою має бути стратегія розвитку української енергетики у європейському контексті в перспективі 10-20 років?

Саме це питання і виноситься на друге стратегічне моделювання, під час якого будуть розглянуті вже існуючі стратегічні моделі, проведено їх порівняльний аналіз та розроблено завдання на створення комплексної доктрини «Енергетика України 2050».

8 серпня у конференц-залі Укркоопспілки (вулиця Хрещатик, 7\11, Київ) відбудеться друге стратегічне моделювання сценаріїв модернізації української енергетики. Спільною роботою ми створюємо архітектуру нової енергетики України, як складової частини європейської енергосистеми .

До участі запрошуються: оператори енергоринку – традиційної та ВДЕ генерації, законодавці, представники органів державної влади, громадських організацій у галузі ВДЕ та екології, експерти з інвестицій та енергетики, журналісти. Результатом моделювання стануть можливі сценарії комунікаційної взаємодії операторів галузі та її ключових стейкхолдерів.

Реєстрація учасни(ць)ків: https://forms.gle/q5JUbgdUCGuJ2rWi9

Програма:

9:30-10:00 – реєстрація та знайомство учасників

10:00 – початок роботи, вступне слово організаторів

10:10-11:00 – доповіді-презентації існуючих стратегій розвитку енергетики

11:00-12:00 – обговорення презентованих стратегій, формулювання завдання на моделювання оптимальної стратегії

12:00-12:30 – перерва

12:30-16:00 – стратегічна моделююча сесія

16:00-16:30 – обмін думками та враженнями, підбиття підсумків Гри та формулювання спільного бачення її результатів

16:30 – завершення роботи, обмін думками.

Як побудована робота?

Перша частина події проходить в форматі круглого-столу: стислі презентації з наступним обговоренням між усіма учасниками. Результатом стає синхронізація бачення учасниками поточних варіантів стратегій та уточнене задання на стратегічне моделювання. Друга частина – моделююча сесія – проводиться за методикою SW-ReaLity. Ця наукова методика була розроблена у дослідницькому центрі ReputationLab для моделювання комунікаційних дій та апробації управлінських рішень у динамічній зміні інформаційного ландшафту сучасного світу. Методика дозволяє в інтенсивному форматі дослідити розвиток та наслідки тих чи інших версій стратегій країн, ринків, компаній. Побачити та оцінити реакцію на ці дії ключових аудиторій: громадськості, інвесторів, влади, медіа тощо.