Посібник “Клімат та Міста”: Як вижити адаптуватись!

За останні понад сто років (за цей період є дані інструментальних спостережень) приземна температура повітря на планеті виросла приблизно на 0,9°С. Зростання температури відбувається не плавно, а стрибкоподібно. Окремі роки при цьому можуть бути значно холодніші за інші, потім – зростання продовжується. Проте, при цьому спостерігаються не просто деякі коливання навколо середнього багаторічного значення температури, а чітко виділяється значимий позитивний тренд.

Проте кліматичні ризики не обмежуються лише так званими «повільними змінами» (до яких належить зростання температури, танення льодовиків, підняття рівня світового океану, тощо). Значну небезпеку становлять прояви стихійних гідрометеорологічних явищ – повторюваність та інтенсивність яких зростає.

Впродовж останніх десятиліть процес урбанізації відбувається швидкими темпами. Сучасне місто надає своїм жителям багато переваг економічного та соціального характеру . Незважаючи на переваги міського життя, урбанізоване середовище для людей є штучним і відірваним від природного, в якому тисячоліттями проходило їхнє життя. Протягом багатьох десятиліть урбанізовані території привертали до себе увагу через високий рівень забруднення атмосферного повітря на незадовільну якість інших компонентів навколишнього середовища в них.

На сьогоднішній день,  міста знову в центрі уваги екологічно свідомої громадськості. Адже, з одного боку – саме міста відповідальні за надходження значних обсягів парникових газів до атмосфери Землі, а з іншого – загально відомо, що урбанізовані території є більш вразливими до проявів кліматичних змін, порівняно з іншими типами людських поселень. Поєднання негативних наслідків урбанізації та кліматичної зміни, що спостерігається у великих містах, створюють пряму загрозу екологічній, економічній та соціальній стабільності як у світі в цілому, так і в окремих країнах. Посилення проявів зміни клімату та аналіз їх негативних наслідків у містах свідчать, що зміна клімату спричинює виникнення у містах унікальних проблем.

Скачати посібник можна за посилінням.